ChristmasStuff.co.uk
Festive Shopping; Gifts for All !

Home

   

Carols by Language

English (English)
Français (Français)
Espanol (Espanol)
Deutsch (Deutsch)
Nederlands (Nederlands)
Svenska (Svenska)
Dansk (Dansk)

Christmas Bookshop

Terms of Use

 
Kerstliedjes in Nederlands
Herders, Hij is geboren
 

Herders, Hij is geboren
in 't midden van de nacht
die zo lang van te voren
de wereld heeft verwacht
'Vrolijk, o herderkes!'
zongen ons d'engelkes
zongen met blijde stem
'haast u naar Bethlehem'

Wij arme slechte liekes
gelijk de boeren zijn
ontwekten ons gebuurkes
en, in de maneschijn
liepen met blij geschal
naar deze arme stal
daar ons de engel zank
altemaal toe bedwank

Als wij daar zijn gekomen
ziet, een klein kindeke
ligt op 't stro, nieuw geboren
zoet als een lammeke
d'oogskes van stonden aan
zag men vol tranen staan
't weende uit druk en rouw
in deze straffe kou

Ik nam mijn fluitje, een ander die nam zijn moezeltje
en dus fluiten en zongen
voor 't zoete kindeke
'na na na, kindje teer
sus sus, en krijt niet meer
doet uw klein' oogskes toe
zij zijn van krijten moe

'Ziet, wij schenken u tesamen
een teer klein lammeke
boter, melk, en sane
voor uw lief mondeke
na na na, kindje teer
sus sus, en krijt niet meer
doet uw klein' oogskes toe
zij zijn van krijten moe'

't Kindje begon te slapen
de moeder sprak ons aan
'lieve herderkes tesamen
wilt zoetjes buiten gaan
jullie zij peis en vree
dat brengt mijn Kind u mee
want 't is God uwe Heer
komt morgen nog eens weer'

Klik op de onderstaande links voor meer kerstliedjes in het Nederlands:

De herdertjes lagen bij nachte
Er is een kindeke geboren op aard
Fonteine, Moeder, Maged Reine
Gij die de Ster van David zijt
Herders, Hij is geboren
Komt allen tezamen
Maria die zoude naar Betlehem gaan
Midden in de winternacht
Stille nacht, Heilige nacht
Te Bethlehem geboren

For more interesting information about Dutch Language and the Netherlands, see www.DutchClass.co.uk

Still looking for something else ?

Custom Search

All images used on this website are copyright. (They do not necessarily belong to us; many are provided by those whose products they advertise, but all the images shown here are used with permission.) Never copy others' websites without the owner's agreement.